Elektroniczna Dokumentacja Fizjoterapeutyczna z wytycznymi KIF

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994 oraz z 2017 r. poz. 505) nakłada na wszystkich fizjoterapeutów obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Termin jej wprowadzenia był już niejednokrotnie przekładany, a Ministerstwo Zdrowia wciąż go odracza. Wraz z zapowiadanymi zmianami, pojawiło się wiele innych nowych powinności – w tym między innymi nałożone na fizjoterapeutów wytycznej KIF odnośnie prowadzenia elektronicznej medycznej. Wiemy już, jaki zobowiązań w zakresie prowadzenia programów medycznych będą musieli przestrzegać fizjoterapeuci.

 

Czego KIF będzie wymagało od fizjoterapeuty w zakresie EDM?

Według KIF prowadzenie elektronicznej dokumentacji fizjoterapeutycznej zawyża szansę zawarcia umowy z NFZ i zwiększa konkurencyjność podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych.

Elektroniczna fizjoterapeutyczna będzie musiała spełnić trzy podstawowe funkcje. Jako pierwszą i najważniejszą z nich wymienia się szczegółowy opis leczenia danego pacjenta (opis zdrowia i choroby).  Jako drugą - gromadzenie informacji do rozliczeń z podmiotami ponoszącymi koszty udzielania świadczeń (Narodowy Fundusz Zdrowia, ubezpieczyciel komercyjny, pacjent). Po trzecie elektroniczna dokumentacja medyczna będzie stanowiła ważne źródło dowodowe w wprowadzonych postępowaniach.

 

Elektroniczna dokumentacja medyczna jako dowód w sądzie

Według KIF elektroniczna dokumentacja fizjoterapeutyczna w razie konieczności zostanie użyta w:

  • postępowaniach karnych związanych z naruszeniem przepisów karnych oraz postępowaniach z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej,
  • procesach cywilnych o odszkodowanie za błędy medyczne,
  • postępowaniach przed komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych w sprawie ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia,
  • postępowaniach w sprawach odszkodowań z tytułu ubezpieczenia.

 

Krajowa Izba Fizjoterapeutów ma również prawo do sprawowania kontroli nad prowadzoną dokumentacją, jak i poddawaniu jej analizie. Na życzenie sądów powszechnych powinna ona również zostać udostępniona do wglądu.

 

Elektroniczna Dokumentacja Medycznaprogram do gabinetuoprogramowanie dla fizjoterapeutyprogram dla lekarzapowiadomienia SMSoprogramowanie medyczneaplikacja dla przychodni