ampolmed.pl

Tag: badania opinii

Działania marketingowe, to bardzo ważny aspekt prowadzenia działalności gospodarczej, bowiem tutaj wszystko uzależnione jest od poprawnego podejmowania decyzji, a co za tym idzie, należy tutaj posiadać odpowiednie narzędzia oraz możliwości. Chodzi nam głównie o to, aby przedsiębiorca dysponował możliwością przeprowadzania wszelkiego rodzaju badań opinii poszczególnych klientów, czy też całych zbiorowości statystycznych, oraz grup odbiorców, dzięki czemu, możliwe będzie stałe monitorowanie zapotrzebowania na rynku, a co za tym idzie, dostosowywanie swojej oferty do aktualnej sytuacji na rynku.

Znaczenie badań opinii w procesie decyzyjnym

Wśród wszystkich, najważniejszych działań marketingowych, koniecznie należy tutaj wziąć pod uwagę badania opinii, dzięki którym możliwe jest precyzyjne określenie zapotrzebowania rynku na dane produkty bądź też usługi, dzięki czemu, zyskamy wiedzę o tym, w jaki sposób kierować działaniem w celu osiągania najwyższych efektów. Chodzi tutaj także o to, iż poprzez badani opinii, pozyskać można odpowiednie dane które mogą być następnie wykorzystane poprzez na przykład email marketing, czyli rozsyłanie informacji handlowych poprzez pocztę elektroniczną.

Analiza danych jako etap kluczowy w badaniach opinii

Mamy tutaj więc do czynienia z nowoczesnym rozwiązaniem, aczkolwiek niezbędna będzie także tradycyjna analiza danych, bowiem wszystkie pozyskiwane w procesie badawczym dane, zawsze będą nieuporządkowane, a co za tym idzie, koniecznie trzeba będzie przeprowadzić ich skuteczną analizę, na podstawie której z całej bazy powstałej w wyniku badania opinii, wyciągniemy dokładnie te dane, które nas będą najbardziej interesowały w danym aspekcie. Trzeba także pamiętać o tym, aby skutecznie i sprawnie wykorzystywać wszystkie pozyskiwanie drogą badawczą dane, dzięki którym efektywność działań marketingowych będzie stale podnoszona.

Badania opinii pacjentów przeprowadzane są w celu poznania ich zdania na tematy związane ze świadczeniem usług medycznych (funkcjonowaniem aptek, dostępem do konkretnych lekarzy, jakości obsługi szpitala i tym podobnych rzeczy). Można je przeprowadzać na różne sposoby – jednym z nich jest utworzenie ankiety, którą pacjenci mogliby wypełnić. Jak to zrobić? O co pytać? Jak zanalizować dane?

Po co przeprowadzać ankiety?

Badania ankietowe pacjentów to jeden z najlepszych sposobów na poznanie ich opinii oraz potrzeb. W ankietach mogą oceniać obecny stan rzeczy – na przykład funkcjonowanie jakiejś placówki, albo jakość usług, które są świadczone. Mogą też wyrażać swoje życzenia – na przykład co jeszcze dana placówka powinna u siebie wprowadzić, jakie ulepszenia się proponuje, czego nie ma w aptece, a być powinno i tak dalej.

Znając wszystkie te informacje, można podnieść jakość świadczonych usług – i zyskać jeszcze większą ilość zadowolonych klientów. Odpowiadanie na potrzeby pacjentów przekłada się na polepszenie renomy firmy, większe zainteresowanie nią, polecanie przez zadowolone osoby, większe zyski, a także lepsze leczenie.

Jak przygotować narzędzie do badania?

W ankietach powinny się znaleźć pytania, które pozwalają dowiedzieć się, jak bardzo pacjenci są zadowoleni z dotychczasowych usług i czego jeszcze potrzebują. Powinno się użyć możliwie jak najbardziej szczegółowych pytań. Warto także umieścić skalę, w której będzie można oceniać usługi, na przykład liczbami od 1 do 5, gdzie 5 będzie oznaczało najlepszą ocenę.

W ankiecie można pytać między innymi o:

czas oczekiwania na obsługę (rejestrację, wizytę u lekarza, w kolejce przy kasie do apteki itd.)

– fachowość wykonywanych działań

kulturę osobistą personelu i jego stosunek do pacjentów (czy byli mili, uprzejmi, chętni do pomocy itd.)

– zadowolenie z konkretnej przychodni, lekarza, apteki

Przeprowadzanie badania opinii pacjentów powinno się też wiązać z możliwością powiedzenia przez nich wprost, co należy ich zdaniem zmienić. Dlatego warto w ankiecie umieścić specjalne pole, w którym ankietowani pacjenci mogą wypisywać swoje sugestie, propozycje zmian oraz dodatkowe uwagi.

Badania opinii – analiza danych

Po przeprowadzeniu badań satysfakcji pacjentów konieczne jest jeszcze dokładne zanalizowanie danych – tylko wówczas można tak naprawdę poznać stopień zadowolenia ludzi i najczęściej pojawiające się sugestie dotyczące zmian. Ankiety są najbardziej wiarygodne, jeśli badanych jest dużo osób – w przeciwnym wypadku nie odzwierciedlałyby dobrze opinii wszystkich pacjentów.

Na szczęście istnieją profesjonalne firmy, które zajmują się tak przeprowadzaniem badań, jak i ich późniejszą analizą. Pomagają im w tym specjalne programy, które tworzą zestawienia danych i z łatwością analizują nawet dużą ilość ankiet. Warto po prostu zgłosić się do jednej z nich.

Każda firma myśląca poważnie o rozwijaniu biznesu powinna na bieżąco pozyskiwać wiedzę, jak jest postrzegana przez klientów. Informacje o tym, jak klienci oceniają działalność firmy oraz oferowane przez nią produkty lub usługi są niezwykle cenne, ponieważ pozwalają w porę zareagować na wszelkie objawy niezadowolenia poprzez poprawę oferty. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, takim jak ankiety online, poznanie opinii klientów nigdy nie było tak proste.

Dlaczego warto stosować ankiety w internecie?

Wykorzystanie Internetu do badania opinii klientów wydaje się dzisiaj czymś oczywistym. Internet stał się podstawowym kanałem komunikacji, także na linii firma – klient. Za pośrednictwem internetu firmy mogą jednak nie tylko proponować klientom swoje produkty i usługi oraz prowadzić akcje marketingowe, ale również pozyskiwać informację zwrotną na temat tego, jak ich działania są postrzegane przez klientów. Stosowanie w tym celu ankiet online jest dzisiaj uważane za najbardziej wydajne i efektywne.

Internetowe kwestionariusze pozwalają w krótkim czasie pozyskać opinie dużej liczby klientów, a także szybko uzyskać wyniki badania. Dzięki specjalnym programom do CAWI firma może dowolnie konstruować i modyfikować ankiety, a nawet wykorzystywać w nich elementy audiowizualne. Co więcej, oprogramowanie samodzielnie nadzoruje przebieg ankiety, kontrolując np. kolejność pytań kwestionariuszowych oraz logikę odpowiedzi udzielanych przez ankietowanych. Minimalizuje to zaangażowanie ludzi w przebieg badania i jednocześnie zwiększa jego miarodajność.

Jak firma może wykorzystać internetowe ankiety?

Zakres wykorzystania internetowych ankiet może być bardzo szeroki. Najczęściej program do CAWI służy do opracowania kwestionariuszy do badania opinii klientów np. na temat funkcjonowania sklepu internetowego, obsługi infolinii lub satysfakcji z zakupionego towaru lub usługi. Odpowiednio zadane pytania otwarte lub zamknięte pozwalają firmom poznać aktualne preferencje klientów, a także zmierzyć ich poziom lojalności. W zależności od charakteru ankiet online firma może uzyskać także informacje o tym, jak postrzegany jest przez klientów sposób reklamowania oferty, funkcjonalność witryny internetowej, czy polityka cenowa.

Nowoczesne programy do CAWI dają użytkownikom proste narzędzia do modyfikowania ankiet, dzięki czemu można je dostosowywać na bieżąco w zależności od tego, jakie informacje chce się przy ich pomocy uzyskać. Dzięki tym informacjom firma może szybko wdrożyć niezbędne zmiany, które zaowocują wzrostem liczby nie tylko lojalnych klientów, ale również tych nowych.

Informacja to waluta przetargowa w dzisiejszym świecie. Dla przedsiębiorstw szczególnie liczą się opinie konsumentów, na których podstawie mogą tworzyć jeszcze lepszą ofertę i zwiększać sprzedaż. Ogromną rolę w pozyskiwaniu informacji mają badania ankietowe, które współcześnie można pozyskiwać zdecydowanie mniejszym kosztem, aniżeli jeszcze kilka lat temu. Jakie są ich główne zalety i dlaczego warto je przeprowadzać?

Szybkość wykonania

Badania ankietowe, które jeszcze kilka lat temu były wykonywane zazwyczaj na kartach papieru, mogły trwać nawet kilka tygodni zwłaszcza, gdy celem było przeprowadzenie ich na dużej grupie osób. Proces ten jednak znacznie przyspieszył, a wszystko to dzięki badaniom ankietowym online przeprowadzanym za pośrednictwem panelu takiego jak Badanie Opinii.

Umożliwia on wykonanie ankiety online w tempie iście ekspresowym, często nawet w zaledwie 24 godziny. Dzięki temu konkluzje z niego płynące mogą zostać szybko wdrożone do bieżących działań firmy.

Możliwość dokładnego sprecyzowania próby

Badania ankietowe dla przedsiębiorstw - aby gwarantowały odpowiednie rezultaty – muszą być przeprowadzane na konkretnej grupie osób, najczęściej potencjalnych klientów. Badania ankietowe online dają taką możliwość. W przypadku panelu Badanie Opinii, tworzy go ponad 150 tys. respondentów, którzy zostali podzieleni według kryteriów takich jak:

  • wiek,
  • płeć,
  • wykształcenie,
  • stan cywilny,
  • liczba osób w gospodarstwie domowym
  • decyzyjność w sprawie zakupów,
  • wykonywana praca,
  • zarobki,
  • zainteresowania i sposoby spędzania wolnego czasu,
  • używane na co dzień urządzenia elektroniczne.

Dzięki zebraniu takich danych zlecający badanie ankietowe może bardzo precyzyjnie określić, do kogo ma ono trafić, co pozwala na uzyskanie dokładnych i wiarygodnych danych.

Możliwość bieżącego kontrolowania badania ankietowego

Następną zaletą badania ankietowego online realizowanego przez platformę Badanie Opinii jest to, że zlecający może na bieżąco śledzić, na jakim jest ono etapie. Możliwa jest również kontrola wyników w czasie rzeczywistym, z czego chętnie korzystają przeprowadzające je zespoły.

Opłata tylko za wykorzystane zasoby

Oszacowanie kosztów badań ankietowych online jest bardzo proste. Firma może dokładnie ustalić budżet, który chce na nie przeznaczyć, a także płacić za te zasoby, które wykorzystano. W praktyce oznacza to, że jeśli badanie ankietowe zostanie wypełnione przez 90 proc. założonej grupy respondentów, zleceniodawca nie będzie opłacał pełnej puli.

Badania ankietowe online stały się dziś dostępne niemalże dla wszystkich, którzy chcą uzyskać szybkie i co najważniejsze wiarygodne informacje na temat swoich produktów, usług czy zachowań grupy docelowej. Wejdź na panel Badanie Opinii i dowiedz się, jak praktycznie korzystać z tego narzędzia.