ampolmed.pl

Tag: Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Aktualnie zmienia się forma gromadzenia i tworzenia dokumentacji medycznej pacjentów w dużych placówkach medycznych i małych gabinetach. Dotychczasowa papierowa metoda zostaje zastąpiona przez Elektroniczną Dokumentację Medyczną, która umożliwia szybszy dostęp do dokumentów i zaoszczędza miejsce w placówce. Digitalizacji ma także podlegać zgromadzona dotychczas dokumentacja, co oznacza stosunkowo długi proces zmiany trybu pracy wielu specjalistów i personelu medycznego.
 

Obowiązkowa dokumentacja i oprogramowanie dla gabinetu

W związku z obowiązkiem zmiany formy dokumentacji medycznej na elektroniczną przewiduje się problemy z funkcjonowaniem gabinetów i przychodni. Doskonałym rozwiązaniem jest wprowadzenie oprogramowania do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Odpowiedni program poradzi sobie zarówno z zadaniami administracyjnymi, jak i dokumentacją medyczną. Funkcje takie, jak moduł do tworzenia własnej strony WWW gabinetu służy także budowaniu pozytywnego wizerunku placówki medycznej w sieci.
 

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna jest istotna także z punktu widzenia trzech typów dokumentów:

 • e-Zwolnień (wprowadzonych z dniem 01.12.2018 r.)
 • e-Recept (obowiązkowych od 08.01.2020 r.)
 • e-Skierowań (planowanych do wprowadzenia od 2021 r.)
   

Specyfika oprogramowania do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna musi spełniać wymagania dotyczące tworzenia i przechowywania wrażliwych danych pacjentów. Przede wszystkim wymagany jest najwyższy poziom bezpieczeństwa: zarówno zabezpieczenia przed utratą danych jak i udostępnianie gromadzonej dokumentacji wyłącznie upoważnionym osobom. Każda wprowadzona zmiana musi być odnotowana, wraz z informacjami o autorze jej dokonującym. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w odpowiednim systemie powinna także posiadać możliwość generowania pisemnej postaci dokumentacji, przygotowanej do wydruku.
 

Wybór odpowiedniego systemu

Firmy dostarczające software już dostosowały swoją ofertę do wymogów, jakie stawia Ministerstwo Zdrowia. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna prowadzona poprzez wyspecjalizowane oprogramowanie jest przygotowana zarówno do użytkowania w prywatnym gabinecie lekarskim, jak i w dużej wielospecjalistycznej przychodni. Dobrą renomą cieszy się system Medfile® EDM. Specyfika programów nieznacznie różni się w zależności od producenta, jednak podstawowe funkcjonalności wszędzie są takie podobne. Warto zawsze zwracać uwagę na:

 • intuicyjność oprogramowania,
 • łatwość obsługi,
 • pomoc pracowników w przypadku problemów,
 • szybkość działania w momencie wystawiania obligatoryjnych e-Dokumentów,
 • przejrzystość kalendarza i grafiku pracowników.

 

Oprogramowanie Medfile® EDM

Wszystkimi podstawowymi i wieloma rozbudowanymi funkcjami dysponuje program Medfile® EDM – oprogramowanie do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oferowane przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®. Medfile® EDM wspiera organizację pracy podmiotu medycznego poprzez przechowywanie i generowanie dokumentacji medycznej zgodnej z obowiązującymi standardami. Najbardziej podstawowe funkcje związane z oprogramowaniem tego typu to oczywiście przygotowanie i prowadzenie kartotek pacjentów oraz możliwość ustalania dat wizyt – wspierają one zarówno pracę rejestratorów, jak i lekarzy. Również praca księgowej może zostać usprawniona dzięki oprogramowaniu, które cechuje wielodostęp. Prócz fundamentalnych funkcji program Medfile® EDM udostępnia wiele udogodnień jak:

 • zapis pacjentów na wizyty cykliczne, grupowe;
 • przejrzysty kalendarz wizyt z podziałem na lekarzy oraz gabinety;
 • możliwość edycji zapisanych danych;
 • wysyłanie wiadomości SMS, które przypominają pacjentowi o zaplanowanej wizycie;
 • możliwość edycji wszelkich danych gabinetu;
 • szybka forma wystawiania dokumentów sprzedażowych;
 • diagram dla fizjoterapeutów, dentystów, pediatrów, medycyny estetycznej, karta wizyty standardowej.
   

Korzystanie z systemu             

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna z poziomu oprogramowania jest dostępna dla specjalisty wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość połączenia się z Internetem. Zaktualizowana przeglądarka na dowolnym urządzeniu będzie współpracować z Medfile®, który z pewnością przyczyni się do usprawnienia prac administracyjno-organizacyjnych w jednostce medycznej. Ponadto korzystanie z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej usprawnia pracę gabinetu poprzez skumulowanie danych medycznych pacjentów w jednym miejscu w sposób uporządkowany i przejrzysty.

Sprawnie działające jednostki medyczne potrafią wykorzystać w maksymalny sposób zdobycze technologii. Jeśli chodzi o Elektroniczną Dokumentację Medyczną to należy pamiętać, że jest to nie tylko sposób na rejestrację online przez pacjentów, ale także promowanie działalności medycznej gabinetu i dotarcie do większej liczby osób zainteresowanych usługami danego specjalisty.
 

Jak założyć darmową stronę WWW gabinetu?

Aby założyć stronę internetową gabinetu lekarskiego, fizjoterapeutycznego, stomatologicznego, czy też psychologicznego warto wybrać program do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, który posiada funkcję, za pomocą której strona WWW gabinetu, będzie zarządzana w sposób intuicyjny i sprawny. Przedstawione rozwiązanie pozwala na pełną personalizację strony internetowej na własnej domenie, a także skorzystanie z dostępnych szablonów stron. Strona www gabinetu umożliwi również:

 • nadanie jej unikalnego adresu (np. gabinetpiotra.medfile.pl);
 • zastosowanie formularza rejestracji wizyt pacjentów online;
 • wprowadzenie mapy dojazdu do placówki;
 • skorzystanie z sekcji opisu działalności gabinetu oraz usług;
 • wstawienie zdjęć gabinetu i personelu medycznego;
 • wprowadzenie cennika usług.

Strona internetowa jest dobrym rozwiązaniem dla wszystkich specjalistów prowadzących działalność medyczną, aby poprzez informacje zawarte w sieci dotrzeć do większej ilości pacjentów. Program Medfile® EDM dzięki właściwemu zrozumieniu potrzeb użytkowników oraz stałym konsultacjom, wyposażony został w specjalistyczne moduły ułatwiające pracę personelu medycznego, zarówno rejestratorów, jak i lekarzy.
 

Co powinno znaleźć się na stronie internetowej

Ze względu na wprowadzony obowiązek prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, każda ze stron internetowych powinna być wyposażona w możliwość rejestrowania wizyt wraz zastosowaniem:

 • modułu wizyt powtarzalnych,
 • cyklicznych,
 • grupowych.
   

Przypomnienia o zbliżających się wizytach w formie SMS są udogodnieniem dla specjalistów, których pacjenci notorycznie zapominają o terminach wizyt. Wysłany SMS z 2-u lub 3-dniowym wyprzedzeniem sprawia, że zmniejsza się liczba tzw. wizyt pustych, a co za tym idzie ilość czasu zmarnowanego w gabinecie.

Warto także nadmienić o informacjach dotyczących kalendarza, który specjalista może umieścić na swojej stronie WWW gabinetu. Dzięki kalendarzowi o wszystkich zmianach zachodzących w ich grafikach pracy specjalistów pacjenci będą informowani na bieżąco, zaglądając na stronę WWW gabinetu. Ponadto w sieci powinny znaleźć się informacje o:

 • danych lekarza / fizjoterapeuty / pracownika medycznego;
 • doświadczeniu i specjalizacji;
 • miejscu, w którym odbywają się wizyty;
 • godzinach pracy specjalisty.
   

Zasady budowania dobrych stron internetowych

Strona WWW gabinetu, w trakcie budowy musi być rozplanowana w przejrzysty sposób. Wszystkie najważniejsze informacje należy zamieścić w centralnym miejscu strony internetowej, aby nie trzeba było ich poszukiwać. Łatwy dostęp należy także zapewnić do wszystkich najważniejszych zasobów, jak:

 • dostęp do rejestracji online,
 • możliwość dostępu do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej,
 • grafik specjalisty z zarezerwowanymi terminami na dany dzień

Warto pamiętać, że treści powinny stanowić zwartą i uporządkowaną całość a miejsce, gdzie założona jest darmowa strona WWW gabinetu powinno być dobrze pozycjonowane w sieci i zgodne z wprowadzonymi przepisami np. RODO. Ważnym elementem jest także podkreślenie charakteru placówki. Nawet prosta strona internetowa powinna pozwalać personalizować wygląd i dodawać elementy podkreślające jej indywidualność.
 

Sprawdź jakość pracy w Medfile® - załóż darmową stronę WWW

Wykorzystaj darmowy, 2-tygodniowy okres testowy w Medfile® EDM. Zobacz jak łatwo można zbudować stronę własnej placówki medycznej, by dotrzeć do większej liczby pacjentów.

Sprawdź wszystkie moduły działania Medfile® EDM i pracuj wygodniej!

Wysoka funkcjonalność systemów stworzonych do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, pozwala na zwiększenie jakości świadczonych usług. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na takie możliwości, jak: prowadzenie elektronicznego kalendarza, wykorzystanie aplikacji mobilnych umożliwiający dostęp do gromadzonych danych w dowolnym miejscu, prowadzenie elektronicznych kartotek pacjentów odpowiadających przyjętemu standardowi oraz e-Dokumentacja, czyli obowiązkowe e-Recepty i e-Zwolnienia.
 

Pacjenci a personalizacja strony internetowej

Należy pamiętać, że wybrane oprogramowanie dla gabinetu lekarskiego powinno przede wszystkim udostępniać możliwość personalizacji strony internetowej, co przełoży się na:

 • zwiększenie identyfikacji danego gabinetu bądź placówki wśród pacjentów;
 • tworzenie spójnej wizji gabinetu z uwzględnieniem różnorakich środków kontaktu z pacjentem;
 • zwiększenie liczby pacjentów – dzięki ułatwieniu im kontaktu z gabinetami i zastosowaniu spersonalizowanej strony w sieci;
 • zaoszczędzenie czasu pacjentów na znalezienie potrzebnych danych bądź informacji o usługach;
 • możliwość rejestracji online pacjentów poprzez integrację z systemem do obsługi Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Medfile® EDM.
   

Wiele możliwości personalizacji strony internetowej 

Oprogramowanie dla gabinetu lekarskiego daje specjalistom różnych dziedzin medycyny wiele możliwości, dotarcia do pacjentów i rozwoju własnej działalności. Dzięki spersonalizowanej stronie internetowej:

 • z własną poddomeną, ze spójnym designem;
 • z uruchomioną rejestracją online dla pacjentów;
 • z udostępnionym kalendarzem wizyt z informacją o dostępnych terminach;
 • z możliwością zamieszczenia zdjęć gabinetu / mapy dojazdu do placówki.

Dostępność gabinetu w sieci wraz z wszelkimi informacjami poprawia wizerunek jego działalności wśród pacjentów. Szerszy zakres dotarcia do pacjentów, dzięki obecności w sieci pozwala na wzrost liczby osób korzystających z jego usług.  

Głównym zadaniem funkcjonalności własnej strony internetowej jest ujednolicenie wszystkich kanałów dostępu pacjentów w taki sposób, aby stanowiły spójną całość, a tym samym umożliwiały łatwe odnalezienie się w zastosowanych rozwiązaniach np. samodzielnej rejestracji online czy wysyłaniu wiadomości SMS do pacjenta przed zaplanowaną wizytą. Oprogramowanie dla gabinetu lekarskiego dając szansę na personalizowanie swoich stron, dba o utrzymanie pozytywnego wizerunku gabinetu, a tym samym daje szansę na zastosowanie najprostszych rozwiązań z intuicyjnym interfejsem.
 

Cyfryzacja i e-Dokumenty

W związku z powszechnym wprowadzeniem obowiązkowej e-Dokumentacji w postaci:

 • e-Zwolnień, działających obowiązkowo od 1 grudnia 2018 r.,
 • e-Recept, wdrożonych do polskiego systemu opieki zdrowotnej od 8 stycznia 2020 r.,
 • e-Skierowań, planowanych do wprowadzenia w 2021 r.

Oprogramowanie dla gabinetu lekarskiego umożliwia poza rozpowszechnieniem informacji o działalności placówki w sieci, obszerną funkcjonalność w zakresie prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wraz z możliwością szybkiego i intuicyjnego wystawienia wspomnianych e-Dokumentów.

Cyfryzacja w obszarze ochrony zdrowia ma na celu poprawę jakości działań związanych z wielozadaniową opieką nad pacjentem i tworzeniem kompleksowych baz informacji  dotyczących np.: zachorowań na nowotwory, zagrożeń epidemiologicznych, poziomu wyszczepialności czynników szkodzących zdrowiu.

 

Spersonalizuj swoją stronę internetową dzięki Medfile® EDM

Personalizacja strony internetowej nie zajmuje specjaliście wiele czasu. Prosty w obsłudze interfejs pomaga ustawić wszystkie najważniejsze informacje. Jeśli jednak specjalista będzie mieć jakiekolwiek pytania, specjaliści Obsługi Klienta Medfile® EDM chętnie udzielą wskazówek w zakresie budowania własnej strony internetowej.

Sprawdź jak wypromować swój gabinet w sieci. Dzięki Medfile® EDM to prostsze niż myślisz!

Oprogramowanie medyczne to innowacyjne rozwiązanie dla gabinetów prywatnych i dużych placówek wielospecjalistycznych. ✘ | Przeprowadź migrację danych z korzyścią dla Twojej placówki. ✌

Elektroniczna Dokumentacja Fizjoterapeutyczna prowadzona zgodnie z wytycznymi KIF tylko w Medfile. Zapraszamy - umów się na prezentację.

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna i cyfryzacja w opiece medycznej. ✚ Sprawdź funkcje sytemu do e-Recept ⌚ - obowiązek od 8 stycznia 2020 r.

Program dla praktyki lekarskiej z nowoczesnym kreatorem e-Recept. ✘| To rozwiązanie dla usprawnienia pracy Twojego gabinetu - testuj przez 14 dni. ✑

Program do recept – przepisuj recepty na leki refundowane, Rpw oraz recepturowe w Twoim gabinecie. Sprawdź jak działa system e-Recept w Medfile®. Konsultacje online - wystawiaj recepty na konsultacjach lekarskich online.