Baza lekarzy – profesjonalne przygotowanie

Baza lekarzy lub innych statystyk medycznych, to jedno ze zdecydowanie najlepszych rozwiązań, na jakie można się zdecydować, jeśli chodzi o przemysł farmaceutyczny oraz medyczny i stałe zwiększanie ich efektywności w przypadku rozwoju polskiej medycyny i wsparcia pacjentów. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, iż poprzez różnego rodzaju bazy lekarzy, można sprawnie realizować dokładne i precyzyjne badania kliniczne, które wymagają m.in. procesu obserwacji.

Zapotrzebowanie

Zapotrzebowanie na nowe specyfiki, wsparcie procesów dotyczących nowych metod leczenia, badania w zakresie komfortu leczenia pacjentów i skuteczności leków wymagają współpracy organizacji badawczych, instytutów naukowych oraz uniwersytetów ze specjalistami medycyny. Baza lekarzy daje sposobność do przekazu informacji na temat możliwości współpracy w konkretnych badaniach klinicznych, za pomocą:

  • pracy pond 7 tyś. lekarzy i specjalistów na platformie Medfile® EDM,
  • obecności na platformie WWW ponad 500 placówek i przychodni,
  • otwarcia na lekarzy pracujących w gabinetach prywatnych.

Zapewnienie sobie dostępu do wielu tysięcy specjalistów prowadzi do przewagi nad konkurencją, dzięki rozszerzeniu marketingowych możliwości dla przedsiębiorców.

Poszerzanie możliwości

Możemy tutaj powiedzieć, iż baza lekarzy, odgrywa wyjątkowo dużą rolę w branży medyczno-farmaceutycznej, wobec czego, koniecznie należy takiego rodzaju bazy pozyskiwać kiedy tylko zachodzi taka możliwość. Oczywiście muszą to być bazy budowane w oparciu o rzetelnie zbierane i gromadzone dane, a przede wszystkim powinny one podlegać stałej aktualizacji, aby wszystkie informacje, pod żadnym pozorem nigdy nie straciły swojej ważności. Wobec wspomnianego faktu, najlepiej jeśli do budowy bazy, jak i do analizy danych pozyskamy dane, które specjaliści tworzą sami. Dostęp do nich uzyskamy przez partnerską współpracę z Medfile® EDM opartą o:

  • reklamę badań na głównej stronie portalu,
  • reklamę kontekstową pojawiającą się w karcie wizyty pacjenta,
  • powiązanie reklam z kodami ICD-9/ ICD-10 oraz specjalistycznymi skierowaniami,
  • pojawianie się reklam w podczas wystawiania e-Recept.

Wdrażanie nowych ofert

Konkretny system, na którym specjaliści różnych dziedzin medycznych pracują na co dzień sprawia, że lekarze na stałe otrzymują przekaz o badaniach, nowych produktach medycznych, konferencjach naukowych. Medfile® EDM to stale aktualizowane informacje o specjalistach i ich działalności dzięki którym zyskasz nowe możliwości marketingowe i badawcze.

Rozwój medycyny i farmacji

Rozwój medycyny i farmacji bez prowadzenia rzetelnych badań klinicznych popartych obserwacjami jest niemożliwe. Teoretycznie opracowane tezy łatwo obalić, a w procesach badawczych potrzeba dowodów. Pozwól specjalistom posiadającym konta Medfile® EDM na kontakt z Tobą i współpracę badawczą. Przyłącz się do projektu Medfile® i pozyskaj cenne dane badawcze.

Sprawdź, jak zwiększy się zapotrzebowanie na Twoje produkty i usługi, kiedy pozyskasz informacje teleadresowe gabinetów lekarskich i przychodni z interesującego Cię regionu.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie korzyści niesie współpraca organizacji badawczych i uniwersytetów z bazą lekarzy?

Baza lekarzy umożliwia przekazywanie informacji o możliwościach współpracy w badaniach klinicznych poprzez obecność ponad 7 tys. lekarzy na platformie Medfile®.

Jakie możliwości reklamowe oferuje Medfile® EDM w kontekście bazy lekarzy?

Medfile® EDM umożliwia reklamę badań na stronie portalu, reklamę kontekstową w karcie wizyty pacjenta, powiązanie reklam z kodami ICD-9/ICD-10 oraz specjalistycznymi skierowaniami.

Jak baza lekarzy wpływa na wdrażanie nowych ofert i produktów medycznych?

Dzięki systemowi Medfile® EDM lekarze otrzymują informacje o badaniach, nowych produktach medycznych i konferencjach naukowych, co sprzyja wprowadzaniu nowych ofert.

baza lekarzybazy medyczneanaliza danych